Prix au m2 : l'immobilier dans 600 villes de France Prix du m2 de l'immobilier à Marseille

Prix de l'immobilier à Marseille
Arr. Prix location €/m² Evolution sur 3 mois Prix vente €/m² Evolution sur 3 mois
Source : SeLoger.com
Ier 13,83 € 1,24% 2 399,75 € 0,57%
IIe 12,40 € 1,81% 3 712,48 € -0,24%
IIIe 11,24 € -0,71% 2 281,53 € 3,27%
IVe 12,59 € 0,56% 3 373,32 € -9,28%
Ve 13,78 € 0,00% 3 692,66 € 4,74%
VIe 12,07 € -0,58% 3 695,68 € -5,43%
VIIe 13,79 € 0,44% 4 962,82 € -2,80%
VIIIe 14,69 € 2,73% 4 784,01 € 2,70%
IXe 12,78 € -1,24% 4 632,91 € 3,23%
Xe 11,86 € -1,17% 3 534,94 € -2,59%
XIe 12,18 € 0,08% 3 916,55 € 0,93%
XIIe 11,87 € -1,82% 4 061,12 € 2,23%
XIIIe 11,94 € -1,73% 3 727,82 € 1,94%
XIVe 11,34 € 2,90% 3 027,74 € -0,11%
XVe 10,99 € -0,09% 3 049,30 € -0,10%
XVIe 12,55 € 0,56% 3 090,33 € -3,63%