Tennis - Tournoi WTA de Nuremberg 2018

Tennis - Tournoi WTA de Nuremberg 2018
Durée
54 minutes
Événement
Tournoi WTA de Nuremberg 2018, Demi-finales
Lieu
En Allemagne

Avis